Nieuwe zwarte banden

In december 2022 deden drie leden mee aan het Danexamen van de KBN.
Chris, Charlotte en Marco gingen op voor hun 1e Dan. Allen hebben een net examen afgelegd
en zijn geslaagd.

Gefeliciteerd!