Wat is karate?

Karate-do

Karate-do is een zelfverdedigingskunst waarbij geen wapens worden gebruikt. Letter betekent karate-do ‘de weg met de lege hand’. Het karate-do is ontstaan op Okinawa, een eilandengroep onder Japan. De Chinezen introduceerden bepaalde gevechtsvormen op Okinawa. Daar werden deze gevechtsvormen gecombineerd met technieken uit andere Aziatische landen met een gevechtstraditie. Karate-do is later in Europa geïntroduceerd. Bij karate-do zijn er twee soorten graden: de kyu-graden (band wit t/m bruin) en de Dan-graden (zwarte band). De kyu-graden lopen van 8e kyu (witte band) tot de 1e kyu (bruine band). Bij de Dan-graden loopt de telling op van 1 tot 10.

De les wordt geopend en afgesloten met Mokuso. Lees hier meer over Mokuso.

Karate-do bestaat uit de volgende drie onderdelen:

Kihon

Kihon draait om het aanleren van de basistechnieken. Diverse technieken zoals stoten, trappen en weringen worden hier geoefend. Kihon is voor alle karateka belangrijk, want dit is de basis voor kata en kumite. Bij kihon leer je alle technieken die later ook in een kata voorkomen of die je gaat toepassen bij kumite. Kihon train je in groepsverband. De technieken hebben een verschillende moeilijkheidsgraad. Je kunt je kata verbeteren door de technieken afzonderlijk te trainen bij het kihon. Door middel van het kihon train je ook je coördinatie, conditie, kracht en andere aspecten.

Kata

Een kata is een schijngevecht bestaande uit een vaste serie technieken. Hiermee beeldt de karateka een gevecht uit tegen een denkbeeldige tegenstander. Iedere kata heeft haar eigen betekenis. Kata werd oorspronkelijk ontwikkeld om technieken en gevechtssituaties (met meerdere tegenstanders) te trainen en te perfectioneren. Het is tegenwoordig ook een wedstrijdvorm. De karateka wordt hierbij beoordeeld op aspecten als kracht, juiste uitvoering van techniek, ritme, balans, ademhaling en uitstraling. De karateka moet zekerheid en zelfvertrouwen uitstralen. Het is belangrijk dat de karateka zich inleeft in het kata en niet alleen de vorm van de technieken uitvoert. Iedere kata begint en eindigt met een buiging. De eerste techniek van een kata is een afweertechniek, waarna een aantal technieken volgen (zowel afweer- als aanvalstechnieken) die in een bepaalde volgorde en op een bepaald ritme moeten worden uitgevoerd. Iedere beweging heeft een betekenis. Die betekenis moet begrepen worden om een goed beeld te kunnen vormen over het verhaal dat het kata vormt.

Kumite

Kumite is het gevecht met een tegenstander. In dit geval heb je dus wel een tegenstander in tegenstelling tot kihon en kata. Kumite bestaat uit meerdere vormen. De bekendste vorm is de wedstrijdvorm, Shiai kumite. Hierbij ben je aan het “sparren” waarbij je bij je tegenstander moet proberen te scoren. De aanvallen mogen alleen gericht zijn op de buik (boven de band), op de rug en op het hoofd (de jeugd mag geen contact maken, senioren mogen licht toucheren op het hoofd). Karate-do is geen fulcontact discipline. Met kumite kun je de snelheid van een aanval of verdediging trainen. Hierbij pas je de technieken in de praktijk toe die je bij kihon hebt getraind. De aanvallen moeten gecontroleerd uitgevoerd worden en de ander niet blesseren. Het is wel de bedoeling dat de techniek krachtig en goed wordt uitgevoerd.

Onder het onderdeel kumite vallen ook de verschillende partnervormen waarbij in een meer vast patroon wordt aangevallen en verdedigd. Ippon kumite is een partneroefening waarbij afgesproken aanvallen worden uitgevoerd, waarop de verdediger bepaalde weringen en tegenaanvallen dient uit te voeren.

Jiyu Ippon kumite
is een dynamische versie van Ippon kumite. Hierbij staat de aanval vast, maar het moment van aanvallen niet. De aanvaller gaat op zoek naar de juiste afstand en het juiste moment om aan te vallen. De aanval bestaat uit één techniek. De verdediger dient tijdig te reageren en meteen te volgen met een tegenaanval.

Enbu kumite is een demonstratie gevecht, die twee mensen hebben ingestudeerd en getraind. Dit gevecht duurt gemiddeld een minuut en aanvaller en verdediger wisselen constant van rol.

Bunkai is de uitleg van de kata. Hierbij demonstreren meestal 2-4 karateka de betekenis van een kata. De kata dient herkenbaar te zijn in de toepassing.

Bij Sanbon kumite valt de aanvaller met een afgesproken aanval driemaal aan, waarbij de verdediger driemaal verdedigt. Na de derde keer volgt een tegenaanval van de verdediger.

Dojo kumite is als het ware de Dojo versie van het sparren, Shiai kumite. Daar waar je bij Shiai kumite gebonden bent aan wedstrijdregels en daarmee aan beperkingen, geldt bij Dojo kumite dat alle karatetechnieken zijn toegestaan op elk lichaamsdeel. Uiteraard met gepast controle.